MENU Menu
of
ie-net ingenieur deskundigen
Home / Afdelingen / ie-net ingenieur-deskundigen / Bestuur contact

De trekkersrol zal (in 2020) door ie-net-staf worden vervuld.

Contact voor alle vragen (zowel intern als extern):
 Christine Beckers
 03 260 08 50
 0489-55.55.56
 christine.beckers@ie-net.be