MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Bouwmanager met focus op projectmanagement
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Bouwmanager met focus op projectmanagement


Professioneel bouwprocesmanagement als basis voor innovatief bouwen

In de bouwsector bestaat veel technische knowhow over wat we maken maar er is veel minder kennis over hoe we het maken, moeten managen. Ook ingenieurs worden in hun opleiding vooral opgeleid als bedenkers van een eindproduct. Bouwingenieurs moeten meer procesingenieurs worden. Tegelijk bestaat binnen de sector een sterke tendens om meer off site te produceren en de bouwwerken beter voor te bereiden.

Om de toekomstige evolutie voor te bereiden naar het gebruik van nieuwe tools (BIM, Lean en andere innovatieve technieken) lijkt het ons aangewezen een degelijke basisvorming voor projectmanagers en (toekomstige) bouwmanagers aan te bieden. Daarom werd de cursus bouwmanager herwerkt om de professionaliteit van het project management en het bouwmanagement in het algemeen te verbeteren. Uiteraard wordt daarbij de nodige aandacht besteed aan de integratie van de nieuwe tools in de managementprocessen.

Een nieuwe indeling in modules
De basismodule ‘Projectmanagement’ reikt, op basis van praktijkgetuigenissen, een degelijke aanvulling aan de technische opleiding van de deelnemers, zodat zij de verschillende processen beter kunnen aansturen.

Aanvullende modules (vanaf maart 2019) m.b.t. strategisch en commercieel management, people management, financieel en juridisch management bieden aan de Project managers - die zich willen voorbereiden op ruimere verantwoordelijkheden binnen het bedrijf - de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in algemene management competenties.

Doelgroep
Ingenieurs, architecten, bedrijfsleiders, kaderleden en adviseurs die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het managen van bouwactiviteiten of ondernemingen in de bouw, in de rol van ontwerper, opdrachtgever, uitvoerder, leverancier of in een controlerende functie.

Programma

Module Project management

Datums
6 en 20 november 2018
4 en 18 december 2018
8 en 22 januari 2019
5 en 19 februari 2019
12 en 26 maart 2019

De data voor de andere modules zullen later worden bepaald.

Duurtijd
10 dinsdagen, om de twee weken, van 14u00 tot 21u00 (met koffiepauzes en broodjesmaaltijd)

Detail programma - klik hier
Project cyclus en scope, alternatieve contractvormen, contracting, planningsmethodiek, cost control, balansanalyse, aankoopbeleid, prijsaanvraag, onderaanneming en leverancierscontracten, ERP systemen, veiligheids-, kwaliteits- en milieuplan, risicoanalyse, verzekeringen, HR en communicatie, claim management, nieuwe tendensen (BIM, ketensamenwerking, lean)

Programmacoördinator
Dedecker Marc, ir.arch, Professor Bouwmanagement UGent

Docenten
Docenten met praktijkervaring wisselen af met specialisten in de verschillende onderwerpen. De mix van onderwerpen enerzijds en de afwisseling van lesgevers en werkvormen anderzijds maakt de opleiding uniek. De expertise van de docenten en de cases die zij bespreken komen uit alle deelsectoren van de bouw: utiliteitsbouw, woningbouw, infrastructuur, wegenbouw, promotiebouw en vastgoedontwikkeling.

Een aangepaste beoordeling en evaluatie

Om rekening te houden met de reeds zeer belangrijke professionele belasting van de deelnemers werd gekozen om de evaluatiemethode te wijzigen. Er wordt afgestapt van de academische beoordelingswijze en er wordt per module enkel nog een beperkte scriptie verwacht van de deelnemers rond een door hen zelf gekozen procesverbetering binnen het eigen bedrijf.

Actieve deelname aan de verschillende sessies wordt belangrijker geacht dan het afleggen van eventuele examens. Dit gezien voornamelijk de voorbeelden en de interactiviteit meer impact hebben dan het louter debiteren van kennis.

Aan het einde van elke module wordt getoetst of de cursisten, op basis van de verworven kennis, een door hen zelf gekozen proces binnen hun bedrijf, kritisch kunnen beoordelen en verbeteringen eraan kunnen uitwerken.

Cevora : Kent u de financiële incentives voor bedrijven van het APCB (of PC 200) ? Cevora licht het stap voor stap toe.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw

Partners

CEVORA
06/11/2018 Van: 14u00
26/03/2019 Tot: 21u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 4285 voor niet-leden
 3000 voor individuele leden ie-net
€ 3000 voor ie-net partners
€ 3000 voor leden NAV
€ 2142,50 voor individuele leden <30j|>65j
prijzen vrijgesteld van BTW

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier