MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Jaarlijkse Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Jaarlijkse Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw

Programma

18.30 uur:  Onthaal en broodjesmaaltijd
19.00 uur:  Voordracht door dr.ir. Jan Van Steirteghem, Director Engineering Besix: 
                  "No risk, no fun – een marktperspectief over de kracht van co-creatie"
19.30 uur:  Aanvang JAV
21.10 uur:  Receptie

Agenda

 1. Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 2. Toelichting werking door de algemeen directeur
 3. Stemming aanpassing huishoudelijk reglement: art 18 Comités van de Raad van Bestuur
 4. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2019: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring
 5. Begroting 2019: voorstelling en goedkeuring
 6. Beëindiging van het mandaat van alle bestuurders
  (overeenkomstig art. 16.4 Benoeming en beëindiging mandaat bestuurder en art. 26 Rotatiesysteem bestuurders van het Huishoudelijk Reglement)
 7. Verkiezing van bestuurders
  (overeenkomstig art.16 Verkiezing van de bestuurders,  art. 26 Rotatiesysteem bestuurders en art. 28 Kandidaat-bestuurders van het Huishoudelijk Reglement)
 8. Vragenronde

Kandidatuur bestuurder - Kandidatuur rekeningtoezichthouder - Volmacht - Inschrijven

Kandidaturen rekeningtoezichthouder

Op deze JAV worden  drie rekeningtoezichthouders voor het lopende boekjaar aangeduid. Ze worden benoemd voor een periode van één jaar.

Voorwaarden

 • ten minste de afgelopen drie jaar onafgebroken gewoon lid zijn geweest van de vereniging.
 • geen lid van de Raad van Bestuur van de vereniging zijn of zijn geweest gedurende het boekjaar waarvoor ze worden aangeduid en het vorige boekjaar

Procedure

 • De kandidaat-rekeningtoezichthouder meldt zich uiterlijk op 23 november (ten minste eenentwintig kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering) per e-mail aan de ‘ie-net-staf’ via jav@ie-net.be.
 • Hij/zij vermeldt bij zijn aanmelding of de stemming al dan niet geheim dient te gebeuren. 

Zie ook Huishoudelijk Reglement art. 8

Kandidaturen bestuurder

Tijdens deze JAV worden 12 bestuurders verkozen:

 • 8 van de 12 per 1 januari 2016 benoemde bestuurders zullen in principe op deze JAV herbenoemd worden, 4 voor een periode van één jaar en 4 voor een periode van twee jaar (pariteit tussen "ir.” en “ing.”). 
 • 4 bestuurders zullen door deze JAV worden benoemd voor de statutaire periode van drie jaar (pariteit tussen “ir." en “ing.”)
 • Uiterlijk op 29 november - 24 uur dienen de kandidaturen d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend officieel formulier kandidatuur bestuurder te worden ingezonden bij voorkeur via jav@ie-net.be.

  Tijdens het Actieve Vrijwilligers Platform van 15 november werd het rotatieprincipe  voor de verkiezing van bestuurders voorgesteld. U kan hier de presentatie bekijken.

Ga naar meer informatie over de kandidatuurstelling bestuurder.

Wie is stemgerechtigd?

ie-net leden die hun lidgeld voor 2018 betaalden zijn stemgerechtigd.

Volmacht geven?

ie-net leden die niet kunnen aanwezig zijn, kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net lid. Download het volmachtformulier . De volmacht moet, volledig ingevuld en ondertekend door lastgever en lasthebber, ten laatste op maandag 10 december 2018 toekomen bij de staf van ie-net ingenieursvereniging vzw bij voorkeur via jav@ie-net.be of fax 03 216 06 89. We bezorgen u een bevestiging van ontvangst van uw volmacht.

Inschrijven?

Graag online bij voorkeur voor dinsdag 11 december 2018

Inloggen?

Via uw login (= uw e-mailadres) en uw paswoord.

Bijhorende documenten

Download het volmachtformulier

Download het officieel formulier kandidatuur bestuurder

Download de aanpassing van art. 18 "Comités van de Raad van Bestuur" van het huishoudelijk reglement 

Download de begroting 2019 

Download het verslag van de vorige JAV
Naar alle JAV-verslagen  .

Download de samenstelling van het ledenbestand (volgt later)

 

Contact & info

Mevr. Christine Beckers
ie-net ingenieursvereniging vzw
13/12/2018 Van: 18u30 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen