MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Fellow Gerechtelijke Expertise - Luik II - Technische aspecten
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Fellow Gerechtelijke Expertise - Luik II - Technische aspecten

Opzet
De cursus Fellow Gerechtelijke Expertise (FGE) van ie-net bestaat al bijna 20 jaar. Sinds 2018 is de opleiding n.a.v. het K.B. van 30.03.2018 opgesplitst in twee delen: het juridische luik en het technische luik. Het juridische luik richt zich tot personen die reeds als gerechtsdeskundige optreden maar de juridische vorming nog niet genoten hebben en eveneens personen die de ambitie hebben om in de toekomst gerechtelijke deskundigenopdrachten aan te nemen. 
In het technische luik wordt dieper ingegaan op praktische aspecten van het uitvoeren van deskundigenopdrachten. Beide luiken vullen elkaar aan. In het technische luik wordt weliswaar verder gebouwd op het juridische luik, doch het is niet vereist om eerst de juridische opleiding te hebben gevolgd.
De opleiding is praktisch van aard (dus niet ex cathedra) en gebaseerd op real life cases. Om het debat interactief te houden is het aantal deelnemers beperkt.
De opleiding kan modulair worden gevolgd.

Doelgroep
Ingenieurs (burgerlijk, industrieel en bio) die als gerechtsdeskundige optreden, maar de praktische ervaring daarin missen en aldus wat koud-water-vrees hebben bv. hoe begin ik eraan? Hoe leid ik de startvergadering? Hoe ziet een verslag er precies uit? Alsook ingenieurs die meer ervaring hebben doch een aantal soft vaardigheden willen inoefenen, zoals bv. de kunst en de kunde om ogenschijnlijk vijandige partijen met elkaar te verzoenen, psychologisch inzicht verwerven in de ware positie van partijen, het weer op gang trekken van vastgelopen onderhandelingen. En finaal ook ingenieurs die redelijk wat ervaring hebben maar hun kennis willen verdiepen, bv. wat is nu het verschil tussen omzetverlies en winstverlies? Hoe wordt bruto contributiemarge exact gedefinieerd? Hoe raam ik de winstderving voor een zwembad dat o.w.v. een probleem met de filterinstallatie gedurende een zomer niet kan worden gebruikt? De opleiding focust niet alleen op burgerlijke zaken maar ook op strafzaken i.h.b. forensische aspecten.
 

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende zeven modules (en twee studie-avonden over capita selecta later op het jaar).
•    Mod. 1 + 2: verloop van een deskundigenonderzoek van A tot Z met een leidraad voor de vergaderingen en een praktische checklist
•    Mod. 3: soft skills voor gerechtsdeskundigen
•    Mod. 4: verzoening bereiken zelfs wanneer het onmogelijk lijkt
•    Mod. 5: raming van materiële schade in al zijn facetten
•    Mod. 6: raming van immateriële schade voor niet-financiers
•    Mod. 7: strafzaken i.h.b. forensisch onderzoek in brand, CO-intoxicatie en verkeersongevallen

De opleiding kan modulair worden gevolgd.

Attest
Het volgen van een module en het afleggen van de cases daarvan (in de les) geeft recht op een aanwezigheidsattest.

Modules, Docenten, Praktische info

Datums

Alle lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 9u tot 13u
module 1 en 2 :     11 mei en 25 mei 2019
Module 3 :     15 juni 2019
Module 4 :     14 september 2019
Module 5 :     5 oktober 2019 
Module 6 :     12 oktober 2019
Module 7 :     19 oktober 2019 


Moduleomschrijving - download hier de folder

Mod. 1 + 2: verloop van een deskundigenonderzoek van A tot Z met een leidraad voor de vergaderingen en een praktische checklist
11 en 25 mei 2019
Robert De Lathouwer
In deze twee modules wordt de praktische kennis en de praktijk aangereikt in verband met het verloop van een deskundigenonderzoek vanaf de aanstelling tot en met het eindpunt gevormd door de indiening van het eindverslag. De verschillende handelingen die daarbij nodig zijn komen aan bod zoals de aanvaarding van de opdracht, de verschillende soorten handelingen in de procedure (installatievergadering, plaatsbezoek, verslag van bevindingen, correspondentie, eindverslag, indienen van kostenstaat, enz.), de oproepingen voor de rechter en dergelijke meer. Alles wordt zeer praktisch gehouden met voorbeelden, checklijsten en een concrete oefening tussendoor. Bij het voleindigen van deze module zullen de cursisten voldoende bagage mee hebben om hun eerste opdrachten aan te kunnen vatten en tot een goed einde te brengen.

Mod. 3: soft skills voor gerechtsdeskundigen
15 juni 2019
Claude Vandevoorde
Deze module richt zich tot ingenieurs (burgerlijk, industrieel en bio) die als gerechtsdeskundige optreden, maar de praktische ervaring daarin missen, alsook tot ingenieurs die meer ervaring hebben doch een aantal soft vaardigheden willen inoefenen, zoals bv. de kunst en de kunde om ogenschijnlijk vijandige partijen met elkaar te verzoenen, psychologisch inzicht verwerven in de ware positie van partijen, het weer op gang trekken van vastgelopen onderhandelingen, correct logisch denken, herkennen of vermijden van redeneringsfouten. In elk deskundigenonderzoek is het vraaggesprek een essentieel element dat meestal de basis vormt voor het slagen van de opdracht. Hoe kan je dit gesprek optimaliseren ? Gerichte gesprekstechnieken? 

Mod. 4: verzoening bereiken zelfs wanneer het onmogelijk lijkt
14 september 2019
Didier De Buyst
De eerste taak van een gerechtsdeskundige is het geschil in der minne op te lossen door partijen met elkaar te verzoenen. Vermits een deskundigenonderzoek meestal plaatsvindt nadat partijen de degens reeds met elkaar gekruist hebben en aldus nog meer in onmin leven dan wanneer hun geschil gerezen is, is het bereiken van een verzoening vaak geen gemakkelijke opgave. Soms lijkt het zelfs schier onmogelijk. En toch is het nooit volledig zinloos om, zelfs wanneer het onmogelijk lijkt te zijn, tot verzoening te trachten te komen. Mits gebruik van de juiste tools bv. geïnspireerd op bemiddelingstechnieken, kan er toch nog een akkoord worden bereikt. In deze modulen worden die technieken uiteengezet en via cases ingeoefend.

Mod. 5: raming van materiële schade in al zijn facetten
5 oktober 2019
Eric Germijns
In deze module komen alle vormen van dergelijke schade aan bod, ook minderwaardes en mindergenot maar waarbij niet wordt ingegaan op zuiver immateriële schade. Het doel van deze module is om ingenieurs met geen tot weinig ervaring als gerechtsdeskundige, die weliswaar vakbekwaam zijn doch moeite hebben om tot een gemotiveerde en heldere raming te laten komen.

Mod. 6: raming van immateriële schade voor niet-financiers
12 oktober 2019
Hennie Herijgers
Het eerste deel van deze module handelt over de algemene principes van valuation en vervolgens worden enkele cases besproken. Tijdens deze module wordt de nadruk gelegd op het assimileren van een aantal basisbegrippen zoals omzetverlies, winstverlies, bruto contributiemarge, vaste en variabele kosten, dekking e.d., maar niet op het zelf berekenen.

Mod. 7: strafzaken i.h.b. forensisch onderzoek 
19 oktober 2019
David Royer en Dirk Christiaens
In het eerste deel van deze module gaan we in op het aspect brandonderzoek (en CO intoxicatie) in strafzaken. Het tweede deel focust voornamelijk op verkeersongevallen.
Op basis van praktijkgevallen wordt telkens het volgende stramien gevolgd:
-    Praktische wijze van vordering door de Procureur of Onderzoeksrechter
-    Afstapping ter plaatse op de plaats delict (wie zijn de actoren, waar moet je op letten…?)
-    Vaststellingen (fotografie, nota’s, sporenopname, overtuigingsstukken…)
-    Eerste rapportage aan de opdrachtgevende magistraat
-    Aanvullende labo-onderzoeken
-    Finale rapportage
-    Welke zijn de fundamentele verschillen met burgerlijke zaken?

Docenten

De docenten worden aangetrokken in functie van het programma en de autoriteit die zij bezitten in het aspect waarover zij doceren. Velen onder hen hebben een jarenlange ervaring als gerechtsdeskundige in de meest uiteenlopende materies.

•    ir. Dirk Christiaens, Deskundige Verkeersongevallen
•    Prof.Dr.ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam | Visiting professor Faculty of Architecture
•    Prof.ir.arch. Robert De Lathouwer, Deskundige, Expertisebureau Artex
•    arch. Eric Germijns, Deskundige, Architectenbureau Germijns 
•    Herijgers Hennie, bedrijfsrevisor BDO 
•    ir. David Royer, Deskundige, Expertisebureau Expero
•    Lic. Claude Vandevoorde, erkend bemiddelaar, docent conflictbemiddeling KU Leuven | Vives

Programmacoördinatoren
ir. Frank Louwers, rechter in ondernemingszaken en tevens gerechtsdeskundige in bouwzaken
prof. Dr. ir. Didier De Buyst, die bijna 2.000 aanstellingen als gerechtsdeskundige in alle soorten van industriële geschillen heeft. 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw

Partners

ORI - Organisatie van advies-en ingenieursbureaus
14/09/2019 Van: 09u00 tot 13u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Voor de volledige cursus niet-leden : 1800 euro
individuele leden ie-net : 1260 euro (*)
ie-net partners : 1260 euro
leden ORI : 1260 euro
individuele leden ie-net <30j | 65j : 900 euro (*)
Per module niet-leden : 315 euro
individuele leden ie-net : 220 euro (*)
ie-net partners : 220 euro
leden ORI : 220 euro
individuele leden ie-net <30j | 65j : 157,50 euro (*)
Voor module 1+2 niet-leden : 630 euro
individuele leden ie-net : 440 euro (*)
ie-net partners : 440 euro
leden ORI : 440 euro
individuele leden ie-net <30j | 65j : 315 euro (*)
(*) de factuur wordt naar het privé adres gestuurd
Bedragen vrijgesteld van btw
De deelnemingsbijdrage houdt in : deelname aan de door u gekozen module(s), lesmateriaal, handboek “Juridische opleiding ge-rechtsdeskundigen”, editie 2019, uitgegeven door ie-net - die Keure – NCDAB.

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier