MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Activiteit / Dienst Metrologie - FOD Economie Organisatie, werking ,verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten
13/06/2019

Dienst Metrologie - FOD Economie Organisatie, werking ,verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Metrologie kan omschreven worden als de techniek van het meten van maten, zoals massa’s, lengtes, volumes, … en allerlei technische en wetenschappelijke parameters als daar zijn aantal ampères, volt, molen, candela’s, enz. De verkregen waarden refereren steeds naar officiële standaarden (vb. de standaardmeter, de standaardkilogram,…), of bepaalde technische of fysische referentiewaarden/constanten (vb. de snelheid van het licht, een brandende kaars, een kracht, de contante van Planck,…). Als er gesproken wordt over metrologie moet men denken aan o.a. meetprocessen, meetfouten, juistheid, betrouwbaarheid en standaardafwijkingen.
Toestellen/apparaten die gebruikt worden voor het doorvoeren van de metingen/testen moeten gepast en betrouwbaar zijn. In dat verband spreekt men over onderhoud, kalibratie en ijking.

In het economisch- en bedrijfsgebeuren van elke dag speelt het meten, controleren en testen van goederen en diensten een zeer belangrijke rol.
De klant, die zowel intern als extern kan zijn, wil namelijk ten allen tijde kunnen betrouwen op de aangeleverde hoeveelheden en kwaliteit. Bedenk hierbij dat kwaliteit zeer dikwijls bepaald wordt op basis van gemeten technische en wetenschappelijke parameters. Ook om bedrijfsinterne redenen (o.a. sturing van de processen) is het uiterst belangrijk te kunnen beschikken over betrouwbare waarden van metingen, testen of controles. Dit alles vereist zeer zorgvuldige toepassing van de metrologische basisgedachten.

In het economisch verkeer zijn bepaalde metingen van hoeveelheden en technisch/wetenschappelijke parameters onderhevig aan wettelijke bepalingen. Het toezicht houden hierop valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de dienst metrologie van de FOD economie.
Een andere belangrijke opdracht van deze dienst is ondernemingen en instellingen over het gebruik en toepassen van metrologie te adviseren. De dienst is opgedeeld in de afdelingen “Fundamentele Metrologie” en Wettelijke Metrologie” en beschikt over een vijftal labo’s.

Programma

 • 18:30 uur: Ontvangst en registratie van de deelnemers
 • 19:00 uur: Voordracht door de heren Hugo Piree en Marc Wouters Thema’s die aan bod komen zijn:
  • Organisatie, werking, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de dienst Metrologie
  • Fundamentele Metrologie
  • Wettelijke Metrologie
  • De Si-basiseenheden /referentie naar natuurconstanten!
  • Controles
  • Adviseren van ondernemingen en instellingen
 • 20:30 uur: Vragen stellen
 • 21:00 uur: Netwerken bij een drankje en een versnapering
 • 22:00 Einde activiteit

Contact & info

Chris Bonte
Verantwoordelijke inschrijvingen
ie-net ingenieursvereniging vzw
Ing. Edwin Van Raemdonck
Tel: 037759904
13/06/2019 Van: 18u30 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 5,00 p.p. voor ie-net-leden / partner € 10,00 p.p. voor niet-leden