MENU Menu
of
Jobportaal
Centrum Ganspoel is een gevestigde waarde op vlak van zorg, onderwijs en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of een meervoudige beperking. Je kan er terecht voor buitengewoon basisonderwijs, warme zorg op maat en expertise over visuele en meervoudige beperkingen.J

Centrum Ganspoel vzw is een expertisecentrum dat zorg, onderwijs en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of een meervoudige beperking.

Facility manager

Management en vaktechnisch
Bio ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Vlaams-Brabant
5 jaar
Andere

Functieomschrijving

Centrum Ganspoel staat voor grote uitdagingen bij het realiseren van haar ambitieuze lange termijn ruimtelijk masterplan.

Momenteel loopt een eerste bouwfase met een nieuwbouw van 6 wooneenheden en  moet  gestart worden met de omgevingsaanleg,  een herziening van het masterplan,  een volgende bouwfase en het actualiseren van infrastructuur en logistiek beheer.

Het creëren van  een  ruimtelijke omgeving aangepast aan  de veranderende noden van de doelgroep  en een zorgsector in transitie is een grote uitdaging!

Zeker wanneer we dit willen realiseren op een duurzame, milieuvriendelijke en innovatieve manier, rekening houdend met  de beschikbare financiële middelen.

Gezien de ligging van de centrale campus is mobiliteit een belangrijk en moeilijk thema. Een andere uitdaging is het optimaal integreren van de prachtige omgeving van de campus in een aangename  leef-, leer- en werkomgeving.

Je hebt de leiding over de technische dienst en bent verantwoordelijk voor de goede werking van deze dienst. Je coacht en begeleidt 9 medewerkers

Je gaat aan de slag om  een preventief en curatief onderhoudsplan uit te werken mbt het gehele patrimonium van de organisatie en doet dit in overleg met je team en de zorgafdelingen van het Centrum.

Je staat in voor de realisatie en de actualisatie ruimtelijk masterplan  (gebouwen, infrastructuur, omgeving, parking) i.s.m. het directieteam en betrokken werkgroepen. 

Je volgt de ontwerp- en uitvoeringsfase van bouwwerken op, samen met een extern ontwerpteam. Je houdt hierbij zowel de duurzaamheidsprincipes, de technische aspecten als het budget in de hand.

Je staat in voor de administratieve opvolging van aankopen en werken in het domein van je opdracht, in het kader van de Wet Overheidsopdrachten.

Je bent verantwoordelijk voor het wagen- en fietspark van de organisatie.

Algemene vereisten

Je hebt een masterdiploma dat relevant is voor de jobinhoud of gelijkwaardig door ervaring en je kan terugblikken op minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Je rapporteert rechtstreeks aan de financieel en logistiek directeur.

Aanbod en voordelen

Een boeiende en gevarieerde management functie binnen een middelgrote social-profit organisatie

 De kans om binnen een sterk team antwoord te bieden aan de uitdagende veranderingen binnen het zorglandschap en zo mee vorm te geven aan de realisatie van kwaliteitsvolle zorg

Een aangename werkomgeving en fijne organisatiecultuur

Voltijdse tewerkstelling maar een deeltijds (80%) contract is bespreekbaar.

Een eerlijke verloning en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de geldende barema’s binnen het PC 319.01

Ganspoel staat ook open voor andere vormen van structurele en duurzame samenwerking.

Sollicitatieprocedure

Meer info bij financieel en logistiek directeur, Christine Vanswijgenhoven (mailto:christine.cv@ganspoel.be - 02/686.00.40)

Stuur je CV en motivatiebrief per mail of per brief naar de algemeen directeur, Sarah  Tobback, Ganspoel 2, 304

 Huldenberg

Sarah.tobback@ganspoel.be

indiensttreding zo vlug mogelijk.