MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Bouwmanager - module Bedrijfsmanagement

Bouwmanager - module Bedrijfsmanagement

Ledentarief module Bedrijfsmanagement  : 1501,50 euro

Een gezamenlijke organisatie van ie-net en Vlaamse Confederatie Bouw.

Professioneel bouwprocesmanagement als uitbreiding op de reeds verworven technische competenties.

In de bouwsector bestaat veel technische knowhow over wat we maken maar er is veel minder kennis over hoe we het maken, moeten managen. Ook ingenieurs worden in hun opleiding vooral opgeleid als technische specialist en bedenkers van een eindproduct. 
Van bouwingenieurs in leidinggevende functies (projectmanagers, afdelingshoofden, bedrijfsleiders, …) worden evenwel meer management- en proces-competenties verwacht. 
Ook binnen de bouwsector stelt de toevloed van nieuwe technologieën andere eisen aan de toekomstige leidinggevenden. Procesmanagement wordt een must en een ruimere kennis van de bouwwereld een noodzaak.
De cursus Bouwmanager wil op deze uitdagingen een antwoord bieden en aan de academisch gevormde ingenieur een opleidingspakket bieden om een ruimer inzicht te verwerven in alle aspecten van deze veranderende omgeving.      
De cursus Bouwmanager werd daarom herwerkt en aangepast aan deze ontwikkeling. 
De cursus wordt modulair opgevat zodat in functie van de noden de modules afzonderlijk kunnen gevolgd worden. Dit laat de deelnemers ook toe om het volgen van de cursus indien gewenst te spreiden over verschillende jaren. Het diploma van Bouwmanager wordt evenwel enkel toegekend aan de deelnemers die de 4 modules hebben gevolgd en succesvol een uitgebreide scriptie hebben ingediend.  
 

Doelgroep
Ingenieurs, architecten, bedrijfsleiders, kaderleden en adviseurs die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het managen van bouwactiviteiten of ondernemingen in de bouw, in de rol van ontwerper, opdrachtgever, uitvoerder, leverancier of in een controlerende functie.

Programma

Module 2 : Bedrijfsmanagement (5 dagen)

Download hier het programma

Datums met gedetailleerd programma
15 september 2020
22 september 2020
29 september 2020
6 oktober 2020 
13 oktober 2020

Aanvullend aan de module 1 (project management) - reeds achter de rug - wordt de scope van de cursus uitgebreid met basis inzichten op niveau algemeen management. De toekomstige manager wordt de nodige instrumenten en kennis aangereikt om de overstap te kunnen maken naar een uitgebreidere functie op management niveau.Module 3: People Management (5 dagen)

10-17-24 november 2020
1-8 december 2020

De module people management werd bewust niet geïntegreerd in één van de andere modules zo dat ze toegankelijk is voor alle leidinggevenden, los van het hun specifieke verantwoordelijkheid van de deelnemer binnen de organisatie. Over de 5 dagen wordt op een geïntegreerde wijze de nodige competenties en inzichten aangereikt om medewerkers te begrijpen, te motiveren en mee te nemen in het team. Er wordt ook de nodige aandacht gegeven aan vergadertechnieken, presentaties, … . Zelfkennis als basis voor de interactie met anderen vormt de basis. 

 

De data voor de laatste module worden later bekend gemaak

Module 4: Innovatie in de bouw (5 dagen)

voorjaar 2021

Deze module licht de recente innovatieve aanpak toe die op verschillende domeinen in de bouw werd of wordt gerealiseerd. Bedoeling is voornamelijk door concrete voorbeelden de toekomstige manager inspiratie aan te reiken die hij/zij kan vertalen naar de eigen bedrijfsomgeving. 

Duurtijd per module
5 dinsdagen, telkens van 14u00 tot 21u00 (met koffiepauzes en broodjesmaaltijd)

Programmacoördinator
Dedecker Marc, ir.arch, Professor Bouwmanagement UGent

Docenten
Docenten met praktijkervaring wisselen af met specialisten in de verschillende onderwerpen. De mix van onderwerpen enerzijds en de afwisseling van lesgevers en werkvormen anderzijds maakt de opleiding uniek. De expertise van de docenten en de cases die zij bespreken komen uit alle deelsectoren van de bouw: utiliteitsbouw, woningbouw, infrastructuur, wegenbouw, promotiebouw en vastgoedontwikkeling.

Een aangepaste beoordeling en evaluatie

Om rekening te houden met de reeds zeer belangrijke professionele belasting van de deelnemers werd gekozen om de evaluatiemethode te wijzigen.
Aan het einde van elke module wordt aan de hand van een scriptie getoetst of de cursisten, op basis van de verworven kennis, een door hen zelf gekozen proces binnen hun bedrijf, kritisch kunnen beoordelen en verbeteringen eraan kunnen uitwerken.

Actieve deelname aan de verschillende sessies wordt belangrijk geacht. Dit gezien voornamelijk de voorbeelden en de interactiviteit meer impact hebben dan het louter debiteren van kennis.

In 2020 volgt de uitreiking van het attest “Bouwmanager” aan de geslaagde deelnemers.
Het attest “Bouwmanager” wordt uitgereikt aan de deelnemers die:
•    vooropgesteld aanwezigheidspercentage behalen
•    geslaagd zijn voor de scripties

 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
15/09/2020 Van: 14u00
13/10/2020 Tot: 21u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Module 2 : Bedrijfsmanagement

2145,00 euro voor niet-leden
1501,50 euro voor individuele leden ie-net (factuur op privé adres)
1501,50 euro voor  ie-net partners
1501,50 euro voor leden VCB
1072,50 euro voor individuele leden < 30 jaar (factuur op privé adres)
1072,50 euro voor individuele leden > 65 jaar (factuur op privé adres)

Module 3 : People Management
2145,00 euro voor niet-leden
1501,50 euro voor individuele leden ie-net (factuur op privé adres)
1501,50 euro voor  ie-net partners
1501,50 euro voor leden VCB
1072,50 euro voor individuele leden < 30 jaar (factuur op privé adres)
1072,50 euro voor individuele leden > 65 jaar (factuur op privé adres)

Module 4 : Innovatie in de bouw
2145,00 euro voor niet-leden
1501,50 euro voor individuele leden ie-net (factuur op privé adres)
1501,50 euro voor  ie-net partners
1501,50 euro voor leden VCB
1072,50 euro voor individuele leden < 30 jaar (factuur op privé adres)
1072,50 euro voor individuele leden > 65 jaar (factuur op privé adres)


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Aantal opleidingsuren per module : 30
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier