MENU Menu
of
ie-net ingenieur deskundigen
Home / Afdelingen / ie-net ingenieur-deskundigen

ie-net ingenieur-deskundigen

De Deelgroep ie-net ingenieur-deskundigen wil hét centrale aanspreekpunt zijn voor alles wat betrekking heeft op deskundigenonderzoeken door ingenieurs in de breedste betekenis van het woord, en dit zowel vanuit het perspectief van het rechtscollege, de rechtszoekende als de deskundige.

De Deelgroep wil zich actief inzetten voor de afbouw van de gerechtelijke achterstand en het efficiënt(er) maken van de rechtsgang en in het.bijzonder de geschillenbeslechting door: 

  1. de verdere professionalisering van de uitvoering van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenopdrachten na te streven
  2. een belangrijke rol te spelen in arbitrage en bindende derde-beslissingen (“umpire”, Dispute Avoidance, Adjudication  & Resolution Boards)
  3. in te zetten op bemiddeling.