MENU Menu
of
ie-net ingenieur deskundigen
Home / Afdelingen / ie-net ingenieur-deskundigen / Nieuws
Nieuwsberichten (5)
17/04/2020
Gerechtsdeskundigen

Project development, Design, Build & Maintenance (DBM) and other construction sites will suffer in various ways from the Corona crisis. The sector expects lengthy legal proceedings about: yes then no force majeure or unforeseen circumstances, the influence of the new protective measures from the government, the right to extension of the time for completion and/or financial compensation, good faith, etc. Such discussions do not reflect well on relationships on the construction site and unnecessarily paralyze the treasury and financial planning of parties.

17/04/2020
Gerechtsdeskundigen

Projectontwikkeling, Design, Build & Maintenance (DBM) en andere werven gaan op diverse manieren lijden onder de Coronacrisis. De sector verwacht ellenlange juridische procedures over: ja dan neen overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, de invloed van de nieuwe beschermingsmaatregelen vanwege de overheid, recht op termijnverlenging en/of financiële compensaties, goede trouw, enz. Zulke discussies reflecteren slecht op de relaties op de werf en verlammen onnodig de thesaurie en de financiële planning van partijen. We stellen vast dat al te veel en oeverloze twisten kunnen vermeden worden door een beroep te doen op alternatieve procedures.